REMONT - MODERNIZACJA KUCHNI Drukuj

NOTATKA Z WYBORU WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
w trybie zapytania ofertowego

  1. .Przedmiot zamówienia: REMONT – MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 6 W GNIEŹNIE UL. WIOSENNA 7
  2. W dniu 03.06.2019. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie wydano w siedzibie Zamawiającego oraz przesłano pocztą.
  3. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca PHU MIKAS Jacek Stupczyński ul. Klonowa 17 , 62-241 Żydowo