UWAGA RODZICE- BARDZO PILNE Drukuj

Prosimy o wypełnienie i niezwłoczne przekazanie do Przedszkola nr 6
DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 LUB 
REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019