PODZIĘKOWANIE Drukuj

PODZIĘKOWANIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 6 „POLNE KWIATY” W GNIEŹNIE
I SPOŁECZNOŚĆ PRZEDSZKOLA

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ

Pani mgr Annie Krzymińskiej

z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,

nauczycielce zawodu – kierunek pielęgniarstwo, za zorganizowanie zajęć     edukacyjnych dla dzieci z naszej placówki w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

MARIOLA ILNICKA