• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
PIŁKI EDUBAL - NOWATORSKA POMOC DYDAKTYCZNA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PDF Drukuj Email

W Przedszkolu nr 6 „Polne Kwiaty” zwyczajem stały się już zabawy dzieci z kolorowymi piłkami, których powierzchnia zapełniona jest cyframi, literami, znakami matematycznymi, interpunkcyjnymi oraz znakiem internetowym @. Są to piłki uczące czyli edubale, które systematycznie wypożyczamy ze Szkoły Podstawowej nr 3.W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy za ich udostępnianie!

1

2

Stosujemy je do przekazywania treści edukacyjnych jednocześnie wykorzystując ruch dziecka. Realizując proces dydaktyczny – nauczyciel równocześnie prowadzi zajęcia ruchowe. Dla dzieci w wieku przedszkolnym podstawową aktywnością jest zabawa, a przy edubalach- bawiąc się uczą, często w ogóle nie zauważając treści dydaktycznych. Dzięki temu nasze przedszkole staje się dla nich miejscem atrakcyjnym i przyjemnym.

3

4

Zastosowanie tych nietypowych piłek do codziennych zabaw pozwoliło także na indywidualizację procesu nauczania i uczenia się z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań dziecka (np. układanie z piłek wyrazów, zdań działań matematycznych). Nasze zabawy sportowo-dydaktyczne (z edukacji matematyczno-przyrodniczej) zaprezentowaliśmy rodzicom dzieci z oddziału IV „Bratki” oraz nauczycielom (stażystom i kontraktowym) wychowania przedszkolnego przedszkoli miasta Gniezna i powiatu m.in. z Nekli na zajęciu otwartym z udziałem metodyka Magdaleny Lubońskiej w dniu 29 stycznia 2018 roku. Zajęcia z dziećmi prowadziła Anna Bartczak-Polerowicz- nauczyciel wychowania fizycznego z Przedszkola nr 6.

7

8

 

Piłki edukacyjne edubal wzbogaciły ofertę edukacyjną naszego przedszkola, uatrakcyjniły przebieg zajęć ruchowo-dydaktycznych i doskonaliły sprawność fizyczną naszych przedszkolaków oraz podnoszą jakość edukacji . Zabawy z nimi sprawiały dzieciom wiele radości- co jest bardzo ważne.

9

10

Z inicjatywy Wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu pani Sławy Mrożek 13 grudnia 2017 roku zorganizowane zostało także w naszym przedszkolu spotkanie na temat podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej dla dyrektorek gnieźnieńskich przedszkoli i terenu ,na którym pokazaliśmy zastosowanie piłek edubal w edukacji matematycznej i przyrodniczej w grupie dzieci 5-6 letnich „Bratki”.

11

12