• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Jak pracujemy? PDF Drukuj Email
Przedszkole czynne jest w godzinach 5.30-16:30 - oddziały z żywieniem.
Posiadamy własną kuchnię zorganizowaną z obowiązującymi wymogami sanitarno – higienicznymi, gdzie przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki.
Naszym dzieciom oferujemy śniadanie (8.30), drugie śniadanie (11.30) oraz obiad (13.30).

KADRA PEDAGOGICZNA


Nasze przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nasi nauczyciele posiadają nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również mają "to coś", co pozwala twórczo pracować z dzieckiem przedszkolnym. Staramy się wzbudzić zainteresowanie dziecka różnymi dziedzinami życia, rozwinąć wyobraźnię, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, szanować indywidualność, a nade wszystko wspomagać je w rozwoju.
Nasi absolwenci podejmują naukę w szkołach podstawowych oraz w artystycznych. Do szkół tych idą dobrze i wszechstronnie przygotowani, wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki w  klasie pierwszej.
Dokładamy wszelkich starań, aby pobyt w naszym Przedszkolu nr 6 był bezpieczny i atrakcyjny. W tym celu grono pedagogiczne ściśle współdziała z Radą Rodziców, wspólnie z którą organizujemy imprezy kulturalne, uroczystości, wycieczki itp.


ABY CIESZYĆ SIĘ RADOŚCIĄ DZIECI I UZNANIEM RODZICÓW WCIĄŻ POSZUKUJEMY NOWYCH ROZWIĄZAŃ I DOSKONALIMY JUŻ ZNANE

 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM TWÓRCZYM


•    Zapewniamy dzieciom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach, tzn. poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej, wykorzystując treści zawarte w programie  wydawnictwa mastermetodyka "W kręgu zabawy" J. Pytlarczyk ,
•    W celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty edukacyjnej placówki nasze nauczycielki wdrażają opracowane  zespołowo i indywidualnie programy własne z zakresu edukacji zdrowotnej "Mały sport - wielka radość", ekologicznej "Mały ekolog", regionalnej "Moje miasto Gniezno i ja", plastycznej "Mały plastyk" a także program adaptacyjny,,Maluch zostaje Przedszkolakiem" . Ponadto stosujemy aktywne metody pracy m.in. elementy programu Świat głosek i liter prof. B.Rocławskiego,el. odimiennej nauki czytania I. Majchrzak, techniki czytania Akademii Nauki, metody kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona, aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss, dziecięcą matematykę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, edukację przez ruch D. Dziamskiej i inne,
•    Wyrabiamy u dzieci chęć poszukiwania własnej drogi w myśleniu i działaniu,
•    Umożliwiamy kontakt ze sztuką,
•    Wzmacniamy mocne strony dzieci, rozwijamy ich talenty m. in. poprzez projekty: "MAŁY ARTYSTA" "MAŁY SPORTOWIEC", ''PRZEDSZKOLAK ARTYSTĄ'', "BARWY W CZTERECH PORACH ROKU", "POLNE KWIATY - KORCZAKOWI", ,,ŻYJMY ZDROWO - WIEMY I DZIAŁAMY", ,,DRZEWO", ,,MAŁY ORNITOLOG", "POLSKA-KRAJ NAD WISŁĄ", ,,DZIECIAKI MLECZAKI" (pod patronatem MEN)- Polska Izba Mleka przyznała nam w X 2016 r. wyróżnienie- tytuł "KREATYWNE PRZEDSZKOLE" w konkursie "Mleczne fotografie; Akcję ,,SZKOŁA/PRZEDSZKOLE W RUCHU - ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej - w 2014 roku MEN przyznał nam tytuł PRZEDSZKOLE W RUCHU.
W konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego za szereg działań zrealizowanych od I 2016r. do IX 2016r. uzyskaliśmy w X2016r. tytuł RADOSNE PRZEDSZKOLE
Od roku szkolnego 2013/2014 realizujemy innowację pedagogiczną metodyczno-organizacyjną „Przedszkolak - Artystą” zarejestrowaną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  Miała ona na celu rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań twórczych dzieci, a także podnosienie efektywności twórczego rozwiązywania problemów plastycznych przy pomocy sztalug. Działania innowacyjne kontynuowane są w każdym oddziale. Natomiast od roku szkolnego 2015/2016 realizujemy innowację pedagogiczną "Przedszkolak widzem i aktorem" - rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej. Od roku 2017/2018 realizujemy innowację "Wesołe zabawy logopedyczne- ćwiczenia buzi i języka"- wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.
•    Tworzymy indywidualne warunki rozwoju
•    Wzmacniamy rodzinne więzi i włączamy rodziców do procesu wychowawczego,

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM EKOLOGICZNYM

88_eko

Rozwijamy świadomość ekologiczną dzieci i ich poczucie odpowiedzialności za przyrodę, w uznaniu  podjętych  działań otrzymaliśmy Certyfikat ,,W tym przedszkolu uczą myśleć i żyć  eko - logicznie!’’, przyznany przez   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i KO. Otrzymaliśmy wyróżnienie ,,Lasom przyjazny'' w kategorii edukacja przyznane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Posiadamy wyróżnienia i trzy tytuły EKOLIDERA przyznane przez Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie, Prezydenta Miasta Gniezna i Starostę Gnieźnieńskiego.
Przy współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym bierzemy udział w akcjach sprzątania świata, ochrony kasztanowców, zbieramy puszki aluminiowe, itp. Dwukrotnie otrzymaliśmy nagrodę dla najaktywniejszych liderów programu "Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe" od FUNDACJI NA RZECZ ODZYSKU ALUMINIOWYCH PUSZEK PO NAPOJACH "RECAL" z Warszawy  w postaci przedstawień teatralnych "ALA W ALULANDII" CZ. I - 2008r., CZ. II - 2014 r.
Organizujemy konkursy, przedstawienia łącząc różne formy twórczości (np. plastyczną) poprzez wspólną, wesołą zabawę,
Dokarmiamy ptaki, organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt leśnych i darów dla schroniska pod hasłem „Ciepła buda – pełna miska”,
Sadzimy drzewka i krzewy, pielęgnujemy przedszkolne rabatki,
Przy współpracy z Nadleśnictwem Gniezno organizujemy "Ścieżki ekologiczne", aby dzieci miały okazję zapoznać się z florą i fauną lokalnego środowiska przyrodniczego,
O naszych działaniach proekologicznych informujemy na łamach przedszkolnego pisemka „EKO-WIEŚCI” oraz współpracujemy z lokalnymi mediami.PRZEDSZKOLE JEST CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ OSIEDLA, NA KTÓRYM FUNKCJONUJE, STANOWI INTEGRALNĄ JEGO CZĘŚĆ


Jesteśmy współorganizatorem Biegów Ulicznych Osiedla Grunwaldzkiego i festynów dla dzieci i dorosłych.
Bierzemy udział w spotkaniach sportowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Prowadzimy prace użyteczne na rzecz osiedla.
Współpracujemy z sąsiadującą Szkołą Podstawową nr 8 (organizujemy wizyty dzieci pięcio i sześcioletnich w kl. I, uczestniczymy w przedstawieniach szkolnych, a także zapraszamy uczniów na inscenizacje przygotowane przez naszych przedszkolaków)  oraz Szkołą Muzyczną im. F. Nowowiejskiego (uczestniczymy w koncertach z udziałem absolwentów).
Włączamy się w działalność dobroczynną parafii (organizujemy zajęcia w parafialnej świetlicy, czynnie uczestniczymy w organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin).
W Kościele parafialnym przygotowujemy przedstawienia – Jasełka – dla mieszkańców osiedla.
Współpracujemy z Poradnią Zdrowia, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną korzystając z pomocy psychologów i pedagogów w rozwiązywaniu problemów dotyczących naszych dzieci.


NALEŻYMY DO KLUBU CZYTAJĄCYCH PRZEDSZKOLI

Czytamy dzieciom codziennie bajki uczestnicząc w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.alt 
Realizujemy projekt ,,Polne Kwiaty - czytelnikiem". Nasze przedszkole w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną ,,Cała Polska Czyta Dzieciom" zdobyło wyróżnienie specjalne za rok szkolny 2010/2011 oraz NAGRODY GŁÓWNE za rok szkolny 2011/2012,  2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a także 2015/2016. Organizatorem konkursu jest fundacja ,,ABCXXI", która w 2012 roku obchodziła 10-lecie istnienia.
Współpracujemy z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna i osiedlową wspólnie organizując zajęcia w bibliotece, konkursy plastyczne, zagadki.
Zapraszamy rodziców do czytania dzieciom bajek w przedszkolu.
Pomagamy dzieciom nazwać emocje, przezwyciężyć lęk, dajemy wsparcie i poczucie bezpieczeństwa stosując bajkoterapię M.Molickiej.
Przygotowujemy przedstawienia, w których dzieci wcielają się w „bajkowych” bohaterów.
Organizujemy wyjścia na przedstawienia do teatru im. A.Fredry w Gnieźnie, a także zapraszamy aktorów/artystów/muzyków do nas.

A GDY CZASEM PADA, KROPLE DESZCZU SŁYCHAĆ

ZOSTAJEMY W PRZEDSZKOLU, BY BAJKĘ POCZYTAĆ!