• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
POLNE KWIATY PDF Drukuj Email

197525972 1675201539320786 7923463685837643239 n Kopiowanie schronisko plakat Obszar roboczy 1 Kopiowanie

 

UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA

Prosimy Rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola do dnia 22.04.2021 r. (czwartek) do godz 15.00 wybierając jeden z poniższych sposobów:

- pobrać druk w przedszkolu (lub wydrukować ze strony kandydata), wypisać i dostarczyć do przedszkola

- podpisem elektronicznym przez stronę kandydata

- pobrać dokument potwierdzenia woli ze strony kandydata, wydrukować, wypisać, zeskanować, zalogować się na stronę kandydata i dołączyć zeskanowany dokument.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

UWAGA RODZICE

W związku z decyzją MEiN do 18 kwietnia 2021 r. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 29.03.21r. do dnia 11.04.21r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania przedszkoli.
Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na wniosek
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

w przedszkolu będą organizowane zajęcia.

Rodzice tych dzieci, zobowiązani są złożyć wniosek do dyrektora przedszkola, o zorganizowanie takich zajęć.

 

 

Informujemy, że rodzice mogą wchodzić do budynku przedszkola.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.

  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min 1,5 m.
  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Witamy!

Przedszkole nasze usytuowane jest w południowej części Gniezna na Osiedlu Grunwaldzkim. Posiadamy doskonałą lokalizację wśród przydomowych ogródków, w pobliżu pól, łąk i lasu.
Dojazd z centrum miasta – linie autobusowe nr 4, 9, 17.

logo-nowe

Niewątpliwą zaletą przedszkola jest jego położenie z dala od ruchliwych ulic, co umożliwia wyjścia dzieci na spacery oraz niską emisję spalin wdychanych przez nich, szczególnie ołowiu.

Znalezione obrazy dla zapytania do hymnu

Znalezione obrazy dla zapytania SZKOŁA PAMIĘTA
1 EKONOMIA52320332 597461060725342 19419235067363328 n 57079783 416416585841719 6479429233734057984 n Kopiowanie
logo NIEPODLEGŁA s2
4 PIĘKNA 1 5 PIĘKNA 2 6 KREATYWNY
Znalezione obrazy dla zapytania dzieciaki mleczaki
3 SPRINT
1 Kopiowanie pyrek Kopiowanie
bip
calapolskaPRZEDSZKOLE W RUCHU
 
52602897 2490978644264961 4510336683006230528 n Kopiowanie