• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
UMOWY OPARTE NA SYSTEMIE WARTOŚCI PDF Drukuj Email
 • dbałość o higienę ciała i estetyczny wygląd
 • dbałość o porządek w sali
 • odpowiedzialność w pełnieniu dyżurów
 • kulturalne zwracanie się do kolegów, koleżanek oraz osób dorosłych
 • podporządkowanie się regułom i zasadom panującym w grupie
 • zgodna zabawa z dziećmi
 • odpowiedzialność w pełnieniu powierzonych zadań.
 • okazywanie troskliwości wobec osób chorych i słabszych
 • okazywanie szacunku osobom starszym
 • szanowanie pracy własnej oraz kolegów i koleżanek
 • kulturalne zachowanie podczas zabaw, posiłków, w miejscach publicznych
 • nie stosowanie przemocy wobec innych
 • tolerancja wobec odmienności innych
 • znajomość praw i obowiązków przedszkolaka

SYSTEM NAGRÓD

 • nagradzanie dziecka przez nauczyciela uznaniem i pochwałą indywidualnie lub w obecności grupy
 • nagradzanie dziecka pochwałą wobec grupy lub pochwała przed rodzicami
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • drobne nagrody rzeczowe np. dyplom uznania, odznaka, naklejki itp.
 • dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • atrakcyjne spędzenie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie
 • list gratulacyjny do rodziców

NAGRADZAMY ZA:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad
 • wysiłek włożony w wykonane zadanie
 • pełnienie podjętych obowiązków np. obowiązek dyżurnego
 • bezinteresowną pomoc innym
 • stosowanie zasad ochrony przyrody
 • aktywny udział w wyznaczonych  zadaniach

ZNACZENIE NAGRÓD

 • umacnia w dziecku wiarę we własne siły,
 • realizuje potrzebę uznania i sukcesu,
 • zachęca do podejmowania coraz trudniejszych zadań,
 • dostarcza dodatnie uczucia ( radość i dobre samopoczucie )
 • wzmacnia więzi uczuciowe z osobami nagradzającymi.

SYSTEM KAR:

 • tłumaczenie i upominanie dziecka przez nauczyciela indywidualnie lub w obecności grupy
 • tłumaczenie i upominanie dziecka w obecności rodziców
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku z powodu zachowania dziecka
 • upomnienie dziecka – przedstawienie następstw zachowań dziecka – skłonienie do autorefleksji
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju np. utrata na jakiś czas funkcji dyżurnego
 • czasowe pozbawienie dziecka na jakiś czas atrakcyjnej zabawki lub udziału w zabawie.

KARAMY ZA:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad obowiązujących w grupie i przedszkolu
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • zachowania agresywne
 • niszczenie wytworów pracy innych
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

Opracował zespół ds. wychowania